Bauma 2022 – Munich


Listopad 24-30, 2022 I Sajamski centar Munchen, Germany

Bauma 2022 – Munich

33 treći Svjetski sajam građevinskih strojeva, strojeva za proizvodnju građevinskih materijala, strojeva za miniranje, građevinskih vozila i građevinske opreme