NAŠA

PROIZVODNJA

Od plana do izvršenja : jedan provjeren postupak


01.

Izrada alata za kovanje


Naše stručno osoblje zaduženo za izradu alata prvo priprema studiju izvedivosti za svaki pojedini upit pomoću naprednog softwarea, te sukladno tome vrši odabir stroja na kojem je moguće otkovati proizvod. Izrada alata se obavlja pomoću naprednih tehnoloških postupaka i opreme, upotrebom CNC centara i glodalica. Kada je alat projektiran sama izrada alata u cijelosti se odvija u tvornici.

02.

Izbor sirovine


Izbor dobavljača za alatni čelik je proces kojem se polaže posebna pažnja, kako bi svakodobno dobili materijal najbolje kvalitete.
Preko 90% naših dobavljača su dugogodišnji provjereni suradnici iz Italije s kojima imamo bliske poslovne odnose, a što ujedno garantira najbolju kvalitetu.
Svi materijali su atestirani i prolaze provjere u odgovarajućim laboratorijima.

03.

Sječenje materijala na hladno i laserom


Moderna oprema za rezanje garantira krajnje precizan rez. Svi rezani komadi prate odgovarajući oblik, a uz upotrebu automatskih CNC pila ili rezanjem laserom.

04.

Kovanje


Težina naših otkivaka može biti od 0,5 kg pa do 30 kg.
Upotrebom naših peći za zagrijavanje čelika na plin i struju omogućava nam kovanje na toplo na sljedećim proizvodnim linijama:

1 proizvodna linija za kovanje komada do težine 30,0 kg, a koja se sastoji od

 • 1 Kovački čekić Lasco KH 1250
 • 1 Preša 2000 tona
 • 1 Preša 600 tona
 • 1 Indukcijska peć za zagrijavanje snage 900 kW
 • 2 Peći za zagrijavanje plinom

3 proizvodne linije za kovanje komada do težine 15,0 kg, a koje se sastoje od

 • 1 Šmeral preša 2500 tona
 • 1 Kurymoto preša 2500 tona
 • 1 Voronezh preša 2500 tona
 • 6 Preša 350 tona
 • 3 Indukcijske peći snage 800 kW
 • 7 Robota

2 proizvodne linije za kovanje komada do težine 8,0 kg, A koje se sastoje od

 • 1 Šmeral preša 600 tona
 • 1 Šmeral preša 1000 tona
 • 4 Preše 250 tona
 • 1 Indukcijska peć snage 550 kW
 • 1 Indukcijska peć snage 320 kW

1 proizvodna linija za kovanje komada do težine 5,0 kg, a koja se sastoji od

 • 1 Šmeral preša 1000 tona
 • 1 Preša 400 tona
 • 1 Peć za zagrijavanje plinom

1 proizvodna linija za kovanje komada do težine 2,5 kg, a koja se sastoji od

 • 1 Lasco kovački čekić HO 250
 • 1 Preša 100 tona
 • 1 Indukcijska peć snage 250 kW

1 proizvodna linija za kovanje komada do težine 1,5 kg, a koja se sastoji od

 • 1 Lasco kovački čekić KJ 4
 • 2 Preše 100 tona
 • 1 Indukcijska peć snage 200 kW
05.

Termička obrada


Kaljenje, napuštanje, postizanje odgovarajuće tvrdoće obavljamo sami u vlastitim pogonima na opremi uz korištenje zaštićene atmosfere, te izotermnog i protočnog žarenja. Ovakav proces garantira tehničke zahtjeve za tvrdoćom, otpornošću i elastičnošću.

06.

Strojna obrada na CNC strojevima


Strojni park nam omogućava izvođenje bilo koje vrste strojne obrade uz poštivanje i najmanjih tolerancija. Zadnja generacija obradnih centara omogućava izvođenje više operacija odjednom i za najzahtjevnije oblike. Strojna obrada tokarenjem i glodanjem obavlja se direktno na otkivcima otkovanim u našoj kovačnici.

7.

Kontrola kvalitete


Za sva metalurška i dimenzijska ispitivanja koristimo 3D opremu za kontrolu, mikroskope, , tvrdomjere u mjernom sustavu Brinell i Rockwell, a sve kako bi osigurali najviši stupanj kvalitete u skladu sa standardima čitave Grupe.

8.

Pjeskarenje


Pjeskarenjem omogućujemo da proizvodi budu prečišćeni i glatki. Rezultat toga je površina koja omogućava lakšu i bolju strojnu obradu.

9.

Bojanje prahom


Bojanje visokokvalitetnim prahom zaokružuje proizvodni proces, te omogućuje završni izgled proizvoda u više boja.